Эрхэм зорилго

ДОХ, Сүрьеэтэй Тэмцэх Үндэсний Сан нь ХДХВ, ДОХ, БЗДХ, Сүрьеэ өвчнөөс зорилтод олон нийтийг урьдчилан сэргийлэх, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол олгох, хүний эрхийг хамгаалах, бусад тулгамдсан асуудлыг нь шийдэхэд иргэний нийгмийн оролцоо, санал санаачлагыг өрнүүлэн дэмжих замаар БЗДХ/ХДХВ/ДОХ болон Сүрьеэтэй өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх үндэсний бодлого, үйл ажиллагаанд хувь нэмрээ оруулах эрхэм зорилготой.

  • БЗДХ, ХДХВ/ДОХ болон Сүрьеэ өвчний эсрэг олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх хүрээнд  ТББ-уудын чадавхийг дээшлүүлэх,
  • БЗДХ, ХДХВ/ДОХ болон Сүрьеэ өвчний эсрэг олон нийтийн оролцоотой  төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн нөөц бололцоог дайчлах;
  • БЗДХ, ХДХВ/ДОХ болон Сүрьеэ өвчний талаарх мэдээллийн чанарыг хүртээмжийг сайжруулах, хэрэглээг нэмэгдүүлэх;
  • Салбар дундын хамтын ажиллагаа болон бодлого, хөтөлбөр боловсруулахад хувь нэмрээ оруулах.

Recent news

Тэд юу хэлсэн бэ?

I bought this theme and i would like to recommend it to every one interested in building a website without knowledge of php or html. It is very convenient and the customer service is very reactive. I will say it in French “Bravo” for this work!
Сараа, Төслийн нэгж
dfdsfdsfds fdsf
dsf dsfdsf dsfds fd
odko, Home
Та сүүлийн 6 сарын дотор Сайн Дурын Зөвлөгөө Шинжилгээнд хамрагдсан уу?

Биднй хийсэн судалгааны үр дүнд энэ талаарх мэдээлэл үнэд ээ б

0
Судалгаа
0
Гэр хороолол
0
Сургалт
0
Сэрэмжлүүлэг

Video news

Д.Нямхүү: Сүрьеэ өвчин залуужаад байгаа нь агаарын бохирдолтой холбоотой

June 22nd, 2016|0 Comments

-Жил бүр энэхүү өдрийг тэмдэглэхдээ тодорхой уриалга гаргаж, энэ өвчний талаарх мэдээллийг иргэдэд хүргэдэг шүү дээ. Энэ жилийн хувьд ямар уриалга гаргаад байна вэ?  -Жил бүрийн гуравдугаар сарын 24-ний өдрийг дэлхий нийтээр сүрьеэтэй тэмцэх өдөр [...]

World news

Төсөл хөтөлбөрүүд

Хамтран ажиллагч байгууллагууд